Colleoni wróć !!
Rycerz Colleoni   Oryginał w Wenecji   Rodowód szczeciński   Niewola warszawska
Próby uwolniena   Jak pomóc ?   Fotorelacja   Jarmark   Kontakt
Jak możecie pomóc ?

Każdy kto chce pomóc Colleoniemu, może wpłacić nawet najmniejszą sumę na konto Colleoniego:

Bank Ochrony Środowiska SA Oddział Szczecin
15401085-177382-36700-00/02
z dopiskiem "Sakwa Colleoniego"

Kontem zarządza "Kapituła Sakwy Colleoniego" złożona z zacnych osób, w tym przedstawicieli Miasta i Muzeum.

Poza tym możecie kupić piękne pocztówki z Colleonim powracającym do Szczecina. Są cztery rodzaje, cena ich 2 zł, z czego 1 zł idzie na Colleoniego, a pozostałe 1 zł to koszt druku. Na tym naprawdę nikt nie zarabia, więc zachęcamy wszystkich do wspomożenia.
Niedługo postaramy się zamieścić jak wyglądają owe pocztówki.
A tym czasem można je dostać w

Regionalnej Pracowni Krajoznawczo Turystycznej
ul. Dworcowa 6 Szczecin
Od poniedziałku do piątku w godz. 16-20
tel. 433-57-21


Strona prowadzona przez Akademicki Klub Turystyczny "Kroki"
colleoni.pl